Следвайки принципите на  справедливост; уважение и  почтеност, ПП БРИГАДА работи по следните цели:
 1. Възвръщане на справедливостта, морала, уважението и достойнството на българина;
 2. Възобновяване на наследените ни българските традиции, дух и култура, дълбоко вкоренени в сърцето на всеки родолюбец;
 3. Създаване на справедлива и достойна среда за завръщане на емигриралите съотечественици;
 4. Недопускане на несправедливо публично унижаване, обиждане и накърняване достойнството на човека;
 5. Идентифициране на всички корупционни модели и паразитиращи монополи и справедливото им коригиране в полза на народа, чрез създаване на ясни и честни правила;
 6. Установяване на всички неизгодни действия и бездействия, накърнили националните ни интереси, богатства и териториално разположение, и справедливо пренасочване в полза на народа;
 7. Ревизиране и преустановяване на узаконени лоши практики при усвояването на Национални и Европейски средства и предоставяне на реални шансове на малките и средни фирми да участват активно и справедливо в тези процеси;
 8. Гарантиране на устойчива среда за заетост на безработни, чрез създаване на нови необходими частни и държавни производства и твърд ангажимент за заетост на безработни в проекти на изпълнителите на обществени поръчки;
 9. Олекотяване на финансовата тежест и лична свобода на финансовите потоци на населението от страна на банките и наблюдаващите силови държавни институции;
 10. Повишаване събираемостта на приходите от държавната администрация чрез дисциплиниране на системата и въвеждане на лична отговорност на всеки един държавен служител;
 11. Повишаване качеството на живот на пенсионерите, чрез достойно повишаване на пенсията за сметка на изградените лоши практики и утвърдените порочни бизнес модели и монополи;
 12. Активно подпомагане на животновъдите и производителите на земеделска продукция, чрез създаване на местни консултантски центрове във всяко населено място, с цел усвояване на евро средства и създаване на стопанства и от най-бедните хора;
 13. Възвръщане на уважението към българския учител и възпитател и превръщането им във „втори родител” на българските деца;
 14. Насърчаване раждаемостта на българските майки чрез въвеждане на достойни грижовни мерки;
 15. Подобряване на здравната система чрез поетапно модернизиране и въвеждане на достъпна среда;
 16. Изграждане на национална функционираща система за разрешаване проблема с уличните животни, чрез създаване на областни, общински и местни екипи за спешна помощ, клиники за спешен прием и лечение, достойни паркове за живот и уредени гробища. Установяване на ежедневно обслужвани центрове за изхранване и напояване на животните във всяко населено място;
 17. Даване на законодателна възможност на бизнеса и гражданите да разрешават своите спорове бързо и ефективно.