Програма на ПП БРИГАДА

ПАРТИЯ БРИГАДА ПРЕДСТАВЯ ПОЕТАПНО СВОЯТА ПРОГРАМА ПО СЕКТОРИ. ДНЕС ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ВИЗИЯТА НА ПАРТИЯТА В СЕКТОР „СЕЛСКИ РАЙОНИ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО”
 
ЦЕЛ № 1: АКТИВНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ ВЪВ ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЯСТО, С ЦЕЛ УСВОЯВАНЕ НА ЕВРО СРЕДСТВА И СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА И ОТ НАЙ-БЕДНИТЕ ХОРА
 
От 2007 г. до днес, Европейският съюз е предоставил на нашето министерство на земеделието и храните над шест милиарда евро, които са  предназначени за подпомагане на най-бедните хора в селата. Но парите се дават само за големи обществени поръчки на общинските кметове, а в малките села нищо не се прави за хората. В момента милиардите стоят и не се разпределят на най-бедните хора по селата.
НАЧИН НА ПОСТИГАНЕ
 • Ще създадем местни консултантски центрове във всяко село
 • Ще създадем централен обучителен център в гр. София и там ще обучим експерти от всяко населено място, които ще обслужват хората в тези центрове
 • Ще разчитаме на кмета на селото да ни предложи за наемане на работа млади момчета и момичета от самото село
 • Ще разчитаме на кмета на селото да ни предлага семейства, които искат финансиране. Всяко семейство ще има право на усвояване на 50 000 лева на година за закупуване на животни, засаждане на ниви, покупка на оборудване и построяване на малко стопанство
 • Ще се финансира изграждането на пункт за гарантирано изкупуване на растителна и животинска продукция във всяко населено място на достойна защитена от държавата цена, независимо от броя на живущите
 • Ще премахнем от търговската мрежа всички ГМО продукти и ще ограничим до минимум всички вносни хранителни продукти от животински и растителен произход или ще задължим търговските вериги и малките търговски обекти да ги продават на цени в пъти по-скъпо от нашето родно селско производство
 • Ще въведем нулеви данъци и ще премахнем всякакви разрешителни режими  за производителите от селата
КАКВИ ЩЕ СА РЕЗУЛТАТИТЕ
 • Селата ще грейнат, нивите ще се обработват ефективно, а хората няма да ги отдават на местните монополисти поради липса на избор
 • В българското село отново ще има стада с животни и модерни стопанства
 • През всяка следваща година семействата ще получават нови  50 000 лева, за да доразвиват своите малки фермерски стопанства
 • Децата и внуците няма да работят за парче хляб в близките големи градове или столицата, а ще се върнат на село да работят и да развиват бизнеса, заедно със своите родители на село. А най-голямата радост на възрастните хора е, когато децата са около тях
 • Малките стопанства на село ще осигуряват  био продукти, които ще захранват българското население в градовете
 
КАК ЩЕ СЕ ПОДОБРИ НАЧЕСТОВОТ НА ЖИВОТ
 • Хората в малките села ще бъдат удовлетворени от това, че работят и създават ценен краен продукт за обществото. Ще бъдат спокойни за себе си и децата, че са им осигурили хляба. Стопанствата ще се разрастват от година на година и това ще е достоен поминък на всяко ново поколение. Хората ще са финансово обезпечени от своя личен труд
 
ЦЕЛ № 2: СЪЗДАВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕНТРОВЕ ВЪВ ВСЯКО СЕЛО
 
БРИГАДА ЩЕ СЪЗДАДЕ ВЪВ ВСЯКО СЕЛО ЦЕНТЪР, В КОЙТО ЖИВУЩИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ЖИВЕЯТ ДОСТОЙНО. ВЪВ ВСЕКИ ЦЕНТЪР ДЪРЖАВАТА ЩЕ ОСИГУРИ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО СЛЕДНОТО:
 • ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ С ЛЕКАР на постоянна работа. Той ще преглежда хората в кабинета или на място в къщата на болния, освен преглед и лечение, ще носи безплатно и лекарствата на болния
 • КАБИНЕТ С МЕДИЦИНСКА СЕСТРА на постоянна работа. Тя ще помага на хората като извършва всякакви медицински процедури като поставяне на инжекции, смяна на катетър под надзора на лекаря, превръзки и други
 • ЛИНЕЙКА С ШОФЬОР на постоянна работа. Линейката ще бъде денонощно на разположение на живущите във селото. Всяко село ще има собствена линейка
 • ЗЪБОЛЕКАР на постоянна работа. Той ще извършва безплатни прегледи на цялото население и ще лекува живущите по график. Ще осигурява и поставя протези напълно безплатно. Ще се грижи за децата от детските ясли, градините и училищата
 • ВЕТЕРИНАР на постоянна работа. Той ще извършва безплатни прегледи и процедури на животните, които са основен поминък на хората в селата
 • АДВОКАТ на постоянна работа. Той ще помага на хората, когато имат нужда от консултации, например за прехвърляне или дарение на имот, за завещание, за писане на жалба или молба до институции и други. Ще разяснява на хората какви са им правата за всяка конкретна ситуация. Ще ги пази от посегателството на системата, на измамници и други
 • ПОЛИЦАЙ на постоянна работа. Той ще помага на хората, за да се защитят от битовата престъпност и от посегателства върху тяхната собственост – реколта, животни и стопански инвентар
 • ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ във всяко село. Там хората, които нямат собствени перални или перат на ръка, или са самотни баби и дядовци, или пък нямат възможност да си изперат одеяла, черги и други, ще могат да се обърнат за безплатно изпиране от обществената пералня
 • ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ на постоянна работа. Те ще помагат с почистването на домовете на стари хора, ще помагат с цепене на дърва и подреждане, с дребни ремонти, както и придвижване на хора инвалиди, с тежки заболявания или слепи хора, със съответното осигурено от държавата оборудване
 • ПЪТНИЧЕСКИ МИКРОБУС с шофьор на постоянна работа. Хората ще могат да пътуват всеки ден до близкия град, а освен това по заявка ще могат да пътуват до всяко населено място в България. Ще се организират един път месечно групови екскурзии. Всичко това безплатно
 • СМЕСЕН МАГАЗИН С НАМАЛЕНИ ЦЕНИ с магазинер на  постоянна работа. Хората ще могат да си купуват стоки в срок на годност, които са нови и преоценени поне с 50% от производители, вносители и търговски вериги
 • КУЛТУРНО РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР със зала с телевизор, интернет, компютри, игри, библиотека и други занимания. Хората ще могат да прекарват свободното си време задружно
 
НАЧИН НА ПОСТИГАНЕ
 • Със средства от европейския съюз във всяко село ще се ремонтира съществуваща сграда или ще се построи нова по проект. Това отнема около една година. Ще се закупят нови линейки и оборудване за кабинетите. Пари има. Европа ни е дала пари и лежат в Държавен фонд земеделие, докато останалите политически партии ги интересува само това, кой ще е главен прокурор или кой ще си назначи министри в правителството, за да ограбват новите 21 милиарда евро, които Европа дава на България. Бюджета за изграждане на модерни европейски многофункционални обществени центрове е 3 000 села * 100 000 евро = 300 милиона евро. Това са само 10 процента от парите, които Европа дава за Българските села за един програмен период, но с тях селата ще грейнат
 • След като бъдат изградени центровете, в тях ще работят всичките тези специалисти и помощници, които сме описали по-горе. Заплатите, които държавата ще има дава са: лекар  - 2000 лева,  медицинска сестра – 1000 лева, шофьор на линейка – 1300 лева, зъболекар – 2000 лева, ветеринар – 1700 лева, адвокат – 2000 лева, полицай – 1500 лева, двама служители в обществена пералня – 2*1000 лева = 2000 лева, домашни помощници – 2*1000 лева  = 2000 лева, шофьор на пътнически автобус – 1300 лева, магазинер – 1000 лева и завеждащ културния център – 1300 лева. Всичко за заплати на месец: 19 100 лева. Разходи за поддръжка на целия център в размер на 10 900 лева на месец или в крайна сметка издръжката на държавата за един център ще бъде 30 000 лева на месец. А за цяла България ще бъде 3 000 села*30 000 = 90 милиона лева. Тези пари могат да се осигурят само като се съкратят само две или три на  брой малки  паразитни структури в държавата
 
КАКВИ ЩЕ СА РЕЗУЛТАТИТЕ
Уважаеми Българи – всеки от вас може да направи преценка на резултатите
КАК ЩЕ СЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТОВОТО НА ЖИВОТ
 • Хората няма да живеят в мъка и стрес. Ще получат нормално здравеопазване. Ще живеят по-дълго, а не както управляващите унищожават Народа, за да има по-висока смъртност  и да дават по-малко пари за пенсии и лечение
ЗА ТОВА СЪЗДАДОХМЕ БРИГАДА – ДА ВЪРНЕМ ДОСТОЙНСТВОТО НА ХОРАТА И ДА СЪЖИВИМ СЕЛАТА

ПАРТИЯ БРИГАДА ПРЕДСТАВЯ ПОЕТАПНО СВОЯТА ПРОГРАМА. ДНЕС ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ВИЗИЯТА НА ПАРТИЯТА ОТНОСНО „РАЗРЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМА С БЕЗДОМИНТЕ ЖИВОТНИ”
 
ЦЕЛ: ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ФУНКЦИОНИРАЩА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМА С УЛИЧНИТЕ ЖИВОТНИ, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТНИ, ОБЩИНСКИ И МЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ, КЛИНИКИ ЗА СПЕШЕН ПРИЕМ И ЛЕЧЕНИЕ, ДОСТОЙНИ ПАРКОВЕ ЗА ЖИВОТ И УРЕДЕНИ ГРОБИЩА. УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНО ОБСЛУЖВАНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ИЗХРАНВАНЕ И НАПОЯВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ВЪВ ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЯСТО
 
ПАРТИЯ БРИГАДА Е ЕДИНСТВЕНАТА ПАРТИЯ, КОЯТО ЗАЛАГА В ПРОГРАМАТА СИ ПРОБЛЕМА С БЕЗОМНИТЕ ЖИВОТНИ КАТО ОСНОВНА ЦЕЛ. ПРОБЛЕМИТЕ СА МНОГО, НО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ САМО ЕДНА МЯРКА КАТО НАЧАЛО.
 
КОЛКО СТРУВА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА С БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ?
 • По мярката, която партия БРИГАДА предлага, сме направили прецизен разчет и се оказа, че около 50 милиона лева разрешават този проблем. Тези средства като размер са колкото рушвета от една обществена поръчка само на половин лот на някоя магистрала. Но тези пари не се дават за разрешение на проблема с животните, а за богатеене на грозните и дебели водачи на нацията и политическите групировки, вече на ниво милиарди. Срам!
БРИГАДА ПРЕДАЛАГА:
 • Във всяко населено място, в зависимост от броя на населението да бъдат поставени 10 000 броя хранилки за бездомни животни. Такива прости съоръжения, каквито могат да се видят в Турция и Испания на много места. Те са високи около 2 метра, като в долната част имат три разделения за храна и вода, а горе пък има хранилка и къщичка за птици. В 3 300 малки села се изграждат по 1 или 2 хранилки, в зависимост от големината на селото. В 265 общински центрове се изграждат по 10 хранилки. В 31 областни градове се изграждат по около 100 броя във всеки един от тях, а в столицата, разделена по райони. ОБЩО 10 000 хранилки. Това струва на държавата с доставка и монтаж – само едни 5 милиона лева, като се покрива цялата територия на страната.
 • Закупуване на 66 линейки за животни, разпределени на териториален принцип, които покриват страната ни, като всяка една от тях обслужва периметър до 50 км. В тези линейки работи екип от лекар и шофьор. Те се отзовават на всяко повикване. Това са още 5 млн. лева при средна цена на линейка от 80 000 лева.
 • Закупуване на  500 леки автомобила с голямо багажно отделение, които покриват 31 области с около 20 екипа на област, като така изцяло се покрива страната. Екипът включва двама работещи, които поддържат хранилките и местата за обитаване, като зареждат храна и вода, почистват, правят визуален преглед на животните, ако е нужно ги транспортират до близката клиника. Инвестицията в тази мярка е отново 5 милиона лева.
 • С 35 милиона лева се обособяват 500 малки клиники за прием и лечение на животни по места и достойни паркове и гробища за животните.
АКО  ПРАВИМ ДОБРО ЗА СЛАБИТЕ И БЕЗЗАЩИТНИ ЖИВОТНИ, ТОВА ЩЕ НИ НАПРАВИ ПОВЕЧЕ ЧОВЕЦИ