Учредителна декларация на ПП БРИГАДА

 

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БРИГАДА

Родината, това е най-скъпото място за всеки човек. Родината, това е мястото, което винаги присъства в сърцето на всеки от нас. Родината, това е великият дух, който ни дава опора във всяка ситуация. Родината за всички нас е единствена и тя носи вечното име - България!
България е една от най-древните държави на континента и не е променяла своето име още от своето основаване преди повече от 13 века. Това е земята, която пази делата на нашите предци, това е земята, в която всеки камък е увековечил вековният победен вик „Ура“, това е земята, която ни дава надежда, вяра и стремеж към смислен и щастлив живот. Нейната история ни кара да се чувстваме достойни, нейната култура ни прави важна част от световната цивилизация, а нейната природа е най-скъпи дар даден на народа ни от Всевишния.
Всички ние обичаме своята страна и безусловно вярваме в нейното щастливо бъдеще. Нашите традиции и вяра са двигателя, който движи по житейските му пътища всеки човек, който има честта да нарече България - Отечество. Историята на народа ни е безценното духовно наследство, което ни прави непоклатими и уверени, води ни към нови достижения и прави все по-високи върховете на националната ни гордост. Уверени сме, че тези върхове ще се извисяват още повече, ще стават още по-слънчеви и още по-значими за всеки от нас!
Не можем да останем безразлични пред факта, че България днес не е това, което всички мечтаем, не е това, за което загиваха дедите ни и не е това, което ще задържи тук децата ни. Лутайки се по пътя на фалшивата демокрация, сякаш справедливостта, моралът и всички вечни човешки ценности, бяха заместени от нескрита алчност, брутално безчестие и дълбоко разочарование. Откровението на Вазов „Отечество любезно, как хубаво си ти!” се превърна във фраза, все повече лишена от истинското й съдържание. Хората стават все по-отчаяни, все по-често поглеждат към чужбина, а Отечеството се превръща в загасваща жарава, която вече не топли, а само изгаря надеждите и опожарява мечтания път на българите.
Управленията на прехода успяха до известна степен да:
- унижат българския учител;
- обезличат българската национална идентичност и дълбоките ни културните традиции;
- изтъргуват националните ни интереси;
- разрушат достъпната за обикновения българин здравна система;
- допуснат слободия при публичното накърняване на достойнството и свободата на човека, без да се носи отговорност за това;
- създадат свои икономически и властови кръгове, които заразяват с вируса на отчаянието човешки съдби;
- понижават жизненото равнище на хората, докарани до състояние на елементарно оцеляване и плаха апатия.

При реализирането на своята политика Политическа партия БРИГАДА ще следва следните основни принципи:
- справедливост;
- уважение;
- почтеност.

Ние си поставяме следните цели:

- Възвръщане на справедливостта, морала, уважението и достойнството на българина;
- Възобновяване на наследените ни българските традиции, дух и култура, дълбоко вкоренени в сърцето на всеки родолюбец;
- Създаване на справедлива и достойна среда за завръщане на емигриралите съотечественици;
- Недопускане на несправедливо публично унижаване, обиждане и накърняване достойнството на човека;
- Идентифициране на всички корупционни модели и паразитиращи монополи и справедливото им коригиране в полза на народа, чрез създаване на ясни и честни правила;
- Установяване на всички неизгодни действия и бездействия, накърнили националните ни интереси, богатства и териториално разположение, и справедливо пренасочване в полза на народа;
- Ревизиране и преустановяване на узаконени лоши практики при усвояването на Национални и Европейски средства и предоставяне на реални шансове на малките и средни фирми да участват активно и справедливо в тези процеси;
- Гарантиране на устойчива среда за заетост на безработни, чрез създаване на нови необходими частни и държавни производства и твърд ангажимент за заетост на безработни в проекти на изпълнителите на обществени поръчки;
- Олекотяване на финансовата тежест и лична свобода на финансовите потоци на населението от страна на банките и наблюдаващите силови държавни институции;
- Повишаване събираемостта на приходите от държавната администрация чрез дисциплиниране на системата и въвеждане на лична отговорност на всеки един държавен служител;
- Повишаване качеството на живот на пенсионерите, чрез достойно повишаване на пенсията за сметка на изградените лоши практики и утвърдените порочни бизнес модели и монополи;
- Активно подпомагане на животновъдите и производителите на земеделска продукция, чрез създаване на местни консултантски центрове във всяко населено място, с цел усвояване на евро средства и създаване на стопанства и от най-бедните хора;
- Възвръщане на уважението към българския учител и възпитател и превръщането им във „втори родител” на българските деца;
- Насърчаване раждаемостта на българските майки чрез въвеждане на достойни грижовни мерки;
- Подобряване на здравната система чрез поетапно модернизиране и въвеждане на достъпна среда;
- Изграждане на национална функционираща система за разрешаване проблема с уличните животни, чрез създаване на областни, общински и местни екипи за спешна помощ, клиники за спешен прием и лечение, достойни паркове за живот и уредени гробища. Установяване на ежедневно обслужвани центрове за изхранване и напояване на животните във всяко населено място;
- Даване на законодателна възможност на бизнеса и гражданите да разрешават своите спорове бързо и ефективно.

Настоящата декларация е приета от Инициативния комитет на Учредително заседание в Екологично селище „Делта Хил”, община Перник, на 20.09.2020 г.