Стани наш партньор

Включете се като наш партньор днес и станете част от изграждането на политиките на партията и реализирането на общите ни цели за една нова и справедлива България и да участваме заедно в следващите парламентарни избори на Република България.

Всеки наш партньор ще има възможност да се кандидатира за Областни координатор, Областен секретар, Общински ръководители и Организационни секретари, както и Председатели и Секретари на Местни клубове и Районни организации и да бъде включен в предизборните листи и да участва активно в предлагането и взимането на решения относно партията и в последствие – управлението на държавата.

Всеки кандидат за Партньор трябва да бъде член на Партията. В случай, че не сте член на Политическа Партия БРИГАДА, можете да се регистрирате като член на официалната ни страница на адрес https://ppbrigada.com/стани-член.html

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Моля, след като сте подали декларация за членство на посочената контактна форма, да ни изпратите Автобиография в свободен формат както и Мотивационно писмо, в което да опишете вашите политически възгледи за промяна и управление на държавата.

Контактна форма