Членове на ръководните и контролните органи

Изпълнителен съвет: 
Арбен Ефремов Хавальов - Председател на партията
Стела Петрова Стоянова - Първи член на партията
Гюлфие Сафидинова Имамова - Втори член на партията

Контролен съвет:
Милийо Драганов Милев
Петър Евтинов Евтинов
Юрий Славейков Дудински